Sunday, March 21, 2010

Henning Lundkvist + Christina Ouzounidis


PUBLIC SURFACE presents:

Henning Lundkvist
New Time Based Works

Come by thursday March 25 for the opening, 6 - 10 pm.

During the opening night
Förskjutningar by Henning Lundkvist & Christina Ouzounidis will be performed in three parts at 7, 8 & 9 pm.

-------

New Time Based Works
(2010) - Henning Lundkvist

skådespelare: Petra Hultberg
text, ljud, iscensättning: Henning Lundkvist
25.03.10 - 25.04.10


I Henning Lundkvists nya verk New Time Based Works, producerat för utställningen på Public Surface, har Lundkvist helt tömt utställningsrummet så när som på den högtalare som presenterar det ljudbaserade verket. Men inte heller högtalaren är i egentlig mening placerad i galleriet, utan ställs endast fram då besökare kommer in i gallerirummet för att sedan, efter presentationen av det ett par minuter långa verket, direkt plockas bort igen i väntan på nästa uppspelning. Verket, liksom utställningen i sig, existerar därför endast under de tider som det spelas upp, endast vid de tillfällen då det betraktas och upplevs av besökaren, och kan därmed till viss del sägas låna sin form från teaterföreställningen eller radioteatersändningen. Referenser till teater, inte minst till radioteater och hörspel, är också ständigt återkommande i lundkvists arbeten som ofta har beröringspunkter med en tyskspråkig tradition av experimentell radioteater och litterära ljudverk. Det är också på idén om ett “här och nu”, en av teaterföreställningens viktigaste grundförutsättningar, som New Time Based Works grundar både sin form och sitt innehåll. I detta “här och nu” kan verket sägas vara helt självupptaget av sin egen utsträckning i tid, av det nu i vilket det existerar. Det bygger upp ett slags slutet system av det självrefererande nu som sammanfaller med verket självt, och av en labyrintisk text där varje moment ger ny betydelse åt sitt nyss förflutna.

-

Förskjutningar I-III (2010) - Henning Lundkvist & Christina Ouzounidis

skådespelare: Sandra Huldt
text: Christina Ouzounidis
ljud: Henning Lundkvist
25.03.10, kl 19, 20 & 21


Förskjutningar I-III är ytterligare ett steg i konstnären Henning Lundkvist och dramatikern Christina Ouzounidis samarbete. Det består av en serie hörspel som arbetar med relationen mellan texten och det akustiska. Hörspelen vill undersöka temporala och geografiska förskjutningar, bland annat utrymmet mellan avsikt och perception. Hörspelet kommer att bestå av tre delar, utvecklade ur varandra. Varje uppförande kommer att vara en iscensatt ljudupptagning som också ligger till grund för nästkommande uppförande, där texten enligt förutbestämda strukturer bryts sönder mer och mer. Ljudupptagningarna görs med delvis förarbetade ljud, en skådespelare och publik. Alla tre kommer att uppföras under en och samma kväll på galleri public surface i stockholm för att därefter föras samman till ett ljudverk som ska framföras på textival i göteborg 27 mars. Verket kommer även att publiceras på radiowy.se senare under våren. Christina Ouzounidis (f. 1969) arbetar som dramatiker och regissör och är en av de drivande bakom teatr weimar i malmö. Hon tilldelades 2009 års Mankell-stipendium och är under året aktuell med ett gästspel av sin föreställning Heterofil på c/o Stadsteatern och med en iscensättning av ida börjels diktsamling konsumentköplagen på Helsingborgs Stadsteater samt med en nyskriven pjäs på teater Galeasen.

---------